Διαδραστικός Τουριστικός Χάρτης Δήμου Λεβαδέων

  |  Εμφανίσεις: 2010

Ο Λέων της Χαιρώνειας

(ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ)

   

Χαιρώνεια
32100 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Παυσανίας 9.40.10 Όπως πλησιάζει κανείς την πόλη βλέπει ένα κοινό τάφο των Θηβαίων που σκοτώθηκαν στη μάχη εναντίον του Φιλίππου.Δεν έχει επιγραφή, αλλά πάνωθέ του στέκεται ένα λιοντάρι, ίσως σαν αναφορά στην τόλμη των ανθρώπων.Το ότι δεν υπάρχει επιγραφή οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στο ότι το θάρρος τους δεν ανταμείφθηκε με την αντίστοιχη καλή τύχη.

Προσεγγίζοντας τη Χαιρώνεια από το δρόμο της Λιβαδειάς το πρώτο πράγμα που αντικρίζει ο επισκέπτης είναι ένα μαρμάρινο βάθρο με ένα τεράστιο λέοντα που κοιτάζει προς το δρόμο, σα να τον καλωσορίζει, περιτριγυρισμένος από κυπαρίσσια.

Η έκφραση του λέοντα είναι σοβαρή, σχεδόν θλιμμένη. Αρκετοί στο παρελθόν ερμήνευσαν την έκφραση αυτή σαν ένδειξη της θλίψης για τον αποδεκατισμό της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας των Θηβαίων, του Ιερού Λόχου.

Το μνημείο στήθηκε λίγο μετά τη Mάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. για να σημαδέψει τον ομαδικό τάφο στον οποίο ενταφιάστηκαν κατά την παράδοση οι νεκροί ιερολοχίτες, όταν ο Φίλιππος επέτρεψε την ταφή των νεκρών στους Θηβαίους.Οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα αποκάλυψαν πράγματι τους σκελετούς 254 ανδρών μαζί με τμήματα οπλισμού.

Display the map
Full screen pb Geolocalisation bp

 

Πληροφορίες Διαδρομής
    Επιλεξε

Aπο :  ή 

Σε      :  ή 

Pictures gallery
View as Slideshow
Timetables and prices

Pausanias 9.40.10 As one approaches the city sees a common grave of the Thebans who were killed in battle against Filippou.Den has inscription, but panothe of a lion standing, perhaps as a reference to the audacity of people.The there is no sign due, in my opinion, that courage of not rewarded with the same good fortune.

Approaching Chaironeia from Livadia road the first thing the visitor sees is a marble pedestal with a huge lion facing the street, so to welcome him, surrounded by cypresses.

The expression of the lion is serious, almost sad. Several previously interpreted that phrase as a sign of grief for the decimation of the elite military unit of Thebes, the Sacred Band.

The monument was erected shortly after the Battle of Chaeronea in 338 BC to mark the mass grave in which were buried in the tradition ierolochites dead when Philip allowed the burial of the dead in Thivaious.Oi excavations carried out in the late 19th and early 20th century actually revealed the skeletons of 254 men with sections weapons.